Wat wij doen

De Kunstdragers is bedacht en in het leven geroepen door Prins de Vos. Als autonoom kunstenaar weet Prins als geen ander hoe lastig het is om rond te komen. Prins’ werk is niche, wordt voor velen als controversieel gezien en is alles behalve commercieel. Maar het is waardevol werk: met het thema gender als belangrijkste basis voor diens kunst, brengt Prins verhalen en onderwerpen aan het licht die anders ongezien blijven.

Om diens autonome werk te kunnen maken (denk aan de kosten voor fotorolletjes, camera’s, onderhoud van apparatuur, ontwikkelen en reiskosten), fotografeert Prins ook in opdracht. Maar voldoende opdrachten binnen krijgen om bovenstaande kosten én vaste lasten te kunnen dekken, is een behoorlijke uitdaging. En als het al lukt, blijft er weinig tijd over om aan diens autonome kunst te werken. En dat geldt niet alleen voor Prins.


Er is veel geschreven en gezegd over de financiële positie van kunstenaars. In dit artikel van Trouw, dat in 2022 verscheen, werd deze “bedroevend en uitzichtloos” genoemd.


Maar, volgens Prins is hier een oplossing voor, namelijk: De Kunstdragers.


Prins heeft tijdens diens bestaan als kunstenaar mooie, waardevolle contacten gelegd met liefhebbers van diens werk, die regelmatig een werk aankopen, of bijdragen aan een crowdfundingscampagne. En zo bedacht Prins: stel dat iedere kunstenaar vier of vijf liefhebbers, Kunstdragers, zou hebben die maandelijks een mooi bedrag doneren en daar ook nog eens iets voor terugkrijgen?

De Kunstdragers maakt een basisinkomen voor kunstenaars mogelijk middels duurzame geefrelaties - kunstverzamelaar - kunstliefhebber - donateur - doneren


Vier Kunstdragers die ieder maandelijks €250 inleggen, betekent een basisinkomen van €1000. Met dit bedrag wordt het voor de kunstenaar mogelijk om meer, of alle tijd te besteden aan het maken van kunst.


Als Kunstdrager krijg je daar, mits je dat wil, uiteraard iets moois voor terug, namelijk een persoonlijke band met jouw favoriete kunstenaar. We laten het aan de kunstenaar en Kunstdrager over hoe de geefrelatie precies wordt ingevuld. Maar enkele vormen zouden kunnen zijn (al dan niet maandelijks):

– Het ontvangen van een print/kunstwerk
– Atelierbezoek
– Exclusieve toegang tot tentoonstellingen
– Bijkletsen onder het genot van een kop koffie
– Persoonlijk bedankjes
– Museumbezoek

Zie jij jezelf wel als Kunstdrager? Bekijk dan welke kunstenaars momenteel Kunstdragers zoeken. Er zijn altijd 10 kunstenaars actief. Is het maandbedrag van €1000 bereikt, dan komt er plek vrij voor een nieuwe kunstenaar.